NORMA IEC 61482-2

Odzież opatrzona certyfikatem normy IEC 61482-2 zabezpiecza użytkownika w określonym stopniu przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym. W trakcie jego wybuchu użytkownik może mieć kontakt z płomieniami, promieniowaniem i rozpryskami stopionych metali z elektrod. Właściwy ubiór ma więc niezwykle istotne znaczenie. Musi zapewniać wystarczającą izolację, by chronić przed ogniem, cząstkami metali oraz bardzo wysoką temperaturą skutkującą oparzeniami drugiego stopnia.

Na co warto zwrócić uwagę

Produkty spełniające normę IEC 61482-2