NORMA IEC 61482-2

Odzież opatrzona certyfikatem normy IEC 61482-2 zabezpiecza użytkownika w określonym stopniu przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym. W trakcie jego wybuchu użytkownik może mieć kontakt z płomieniami, promieniowaniem i rozpryskami stopionych metali z elektrod. Właściwy ubiór ma więc niezwykle istotne znaczenie. Musi zapewniać wystarczającą izolację, by chronić przed ogniem, cząstkami metali oraz bardzo wysoką temperaturą skutkującą oparzeniami drugiego stopnia.

Produkty spełniające normę IEC 61482-2