NORMA EN 13034

Norma EN ISO 11611 opisuje wymagania stawiane odzieży roboczej, która zapewnia ochronę w czasie krótkotrwałych prac spawalniczych. Odzież ochronna z certyfikatem EN ISO 11611 zabezpiecza użytkownika przed iskrami i krótkotrwałym kontaktem z ogniem, a także minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy krótkotrwałym, przypadkowym kontakcie z przewodami pod napięciem.

Produkty spełniające normę EN 13034