PRZEWODNIK PO SYMBOLACH NORM

Używanie odpowiedniej odzieży ochronnej do prac, które tego wymają, to gwarancja bezpieczeństwa i ochrony pracownika. Przedstawiamy wyjaśnienia norm, które można znaleźć na produktach firmy Sara.


OZNACZENIE CE

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw „Nowego Podejścia”, łącznie z wymaganiami dotyczącymi procedur oceny zgodności.


SYMBOL KSIĄŻKI

Symbol książki wskazuje, że do odzieży dołączono informację dla użytkownika, z którą należy się zapoznać.


Czasem wystarczy mała iskierka, aby zniszczyć wrażliwe komponenty podczas produkcji. Wyładowania elektrostatyczne, nazywane też electrostatic discharge (ESD), zachodzą jako forma wyrównywania potencjałów między ciałami naładowanymi przez bezpośredni kontakt lub przeskok. Ten proces trwa często tylko kilka sekund. Pracownicy zatrudnieni przy produkcji elementów elektronicznych potrzebują odzieży antystatycznej (ESD), aby podczas pracy uchronić wrażliwe elementy przed wyładowaniami elektrostatycznymi.


Odzież przeznaczona do stosowania w sytuacjach, gdzie wymagane jest wizualne sygnalizowanie obecności dla operatorów pojazdów lub innych urządzeń mechanicznych, w każdych warunkach oświetlenia, zarówno przy świetle dziennym jak i w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu. Odzież ostrzegawcza podzielona jest na trzy klasy na podstawie minimalnych powierzchni materiałów odblaskowych w m2. Przy czym klasa 1 jest najniższą kategorią, a klasa 3 przedstawia najwyższy poziom widoczności.


W normie zawarte są wymagania w zakresie właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej stosowanej w obszarach, w których występuje ryzyko nagłego uwalniania się ładunków elektrostatycznych. Opisana w EN 1149-5:2008 metoda testowania określa wymagania materiałowe i konstrukcyjne stawiane odzieży ochronnej w zakresie właściwości elektrostatycznych.


Odzież robocza musi niezależnie od pogody zapewniać użytkownikom pracującym na zewnątrz jak najlepszą ochronę przed wiatrem i opadami. Ubrania z certyfikatem EN 343 chronią przed śniegiem oraz deszczem, a przy tym pozwalają skórze oddychać i odprowadzają wilgoć oraz pot.


Odzież robocza z certyfikatem zgodności z normą EN ISO 11612 jest wykonana z materiału, który chroni użytkownika przed działaniem wysokiej temperatury oraz ognia. Odzież zapewnia noszącym je osobom bezpieczeństwo w kontakcie z gorącem i płomieniami.


Norma EN ISO 11611 opisuje wymagania stawiane odzieży roboczej, która zapewnia ochronę w czasie krótkotrwałych prac spawalniczych. Odzież ochronna z certyfikatem EN ISO 11611 zabezpiecza użytkownika przed iskrami i krótkotrwałym kontaktem z ogniem, a także minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy krótkotrwałym, przypadkowym kontakcie z przewodami pod napięciem.


Odzież kwasoodporna zapewnia ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB [6] odzieży). Norma przewiduje 6 klas ochrony pod kątem nie zwilżalności przez ciecze oraz odporność na przesiąkanie cieczy (1 klasa zapewnia ochronę najmniejszą, do 10 minut a klasa 6 największą, do 480 minut).


Odzież zgodna z normą EN 342:2017 chroni przed zimnem. Praca w zimnym otoczeniu wymaga odpowiedniej odzieży, zapewniającej użytkownikowi skuteczną ochronę i utrzymującej ciepłotę ciała w temperaturze równej lub niższej od -5 °C.


Odzież opatrzona certyfikatem normy IEC 61482-2 zabezpiecza użytkownika w określonym stopniu przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym. W trakcie jego wybuchu użytkownik może mieć kontakt z płomieniami, promieniowaniem i rozpryskami stopionych metali z elektrod. Właściwy ubiór ma więc niezwykle istotne znaczenie. Musi zapewniać wystarczającą izolację, by chronić przed ogniem, cząstkami metali oraz bardzo wysoką temperaturą skutkującą oparzeniami drugiego stopnia.


Jednym z ważniejszych elementów wyposażenia operatora pilarki spalinowej są spodnie z warstwą ochronną – wkładką antyprzecięciową składającą się z kilku a nawet kilkunastu warstw włókien sztucznych. Zadaniem wkładki antyprzecięciowej jest natychmiastowe unieruchomienie układu tnącego. W przypadku kontaktu piły łańcuchowej z powierzchnią spodni następuje przecięcie wierzchniej warstwy materiału i wyrwanie wiązki włókien, które owijając się na kółku napędowym, natychmiast zatrzymują układ tnący.